Ineke

Ineke

Locatie Heel Nederland

Iedereen heeft het beste in zich. Dat (her-)vinden en vertalen naar plezierig en effectief werken en leven, daar gaat coaching over
Disciplines
loopbaancoaching, personal coaching, managementcoaching
Tags
zelfbewustzijn, carrièrevragen, keuzes maken, werk-privébalans, zelfsturing, leiding geven, doelen stellen, communiceren, persoonlijke uitstraling, grenzen stellen, zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, bewust en effectief voelen & handelen, persoonlijk leiderschap
Coachingsvormen
e-mail, telefonisch, skype / facetime, face-to-face
Flexibiliteit
kantooruren, avonden

Over deze coach

Elk mens is uniek in zijn samenstelling van wensen, talenten en waarden. Elk mens heeft de behoefte om zichzelf hierin te ontwikkelen. Twee aspecten zijn hierin essentieel:

  • Zelfkennis ontwikkelen en/of vergroten: het komen tot een realistisch en helder profiel (m.b.t. interesses, competenties, talenten en waarden).
  • Zelfsturend vermogen ontwikkelen en/of versterken: doelen stellen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, assertiviteit, durven leren en experimenteren, netwerken, profileren Het verlangen naar ontwikkeling en groei kan om allerlei redenen ‘blokkeren’. Belemmeringen onder ogen zien, loslaten en veranderen geeft de mogelijkheid om talenten en wensen (weer) de ruimte te geven en te ontwikkelen.

Open communicatie en vertrouwen staan tijdens het traject voorop. Ik werk resultaatgericht en houd het gezamenlijk afgesproken doel voor ogen. Ik maak gebruik van diverse methoden en technieken (o.a. Co-active coaching, oplossingsgericht coachen, vragenlijsten als MBTI, biografische methodiek, feedbackinstrumenten, RET, voice dialogue, mindfulness) maar verruil deze voor intuïtief handelen als de cliënt en diens situatie hierom vragen. Ratio en structuur waar nodig, intuïtie waar dit past. Ik stel vragen en luister. Ik vraag door en help mensen met analyseren en structureren en het ontdekken van de 'eigen waarheid'. Ik geef feedback en confronteer, houd mensen de spiegel voor, waardoor ze duidelijkheid kunnen creëren over hun situatie en te ondernemen actie.

Ik heb drie boeken geschreven:

'Gesprekken die werken, Impact met een goed gesprek', uitgeverij Thema, Zaltbommel, 2018

‘Lopen doe je zelf, Vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen’, uitgeverij Thema, Zaltbommel, 2011

'Werken met Persoonlijke Ontwikkel Plannen', uitgeverij Thema, Zaltbommel, 2003

Mijn aanpak en belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • coachen waar kan, adviseren waar nodig
  • focus op persoonlijke kracht en mogelijkheden van de gecoachte
  • de kwaliteit van de coach-relatie bepaalt de kwaliteit van het coach-traject
Lees verder

Ervaring

  • Opleiding: HBO Personeel & Arbeid, Post HBO Financieel Economisch Management, Master Business Administration, Coachopleidingen (Co-Active), Trainersopleidingen (Schouten & Nelissen, Zuidema), diverse methodiek-opleidingen
  • Werkervaring: o.a. trainer/adviseur/coach Schouten & Nelissen, docent HBO (Fontys Personeel & Arbeid), managementfuncties (GIB Adviseurs bij Studie en Beroep en Schouten & Nelissen, totaal circa 8 jaren, leidinggegeven aan 8-25 professionals, omzetverantwoordelijkheid tot ca. 8 miljoen)
  • Registraties: Register Loopbaanprofessional (NOLOC geregistreerd), Register loopbaanconsultant CMI-C (Career Management Institute)

Een coach van Schouten & Nelissen

Schouten & Nelissen is trots op zijn coaches. Ze zijn GOUD!

We stellen hoge eisen aan onze coaches. Al onze coaches zijn hoogopgeleid, hebben een gedragswetenschappelijke achtergrond en beschikken over een ruime hoeveelheid ervaring. Daarnaast zijn onze coaches opgeleid en getraind in het werken op basis van onze visie waarin waarden, ambities en talenten het vertrekpunt vormen.

De coaches gaan uit van wat je drijft: "Waar kom jij je bed voor uit? Wat is het goud in jou? Welke talenten stellen jou in staat je waarden en ambitie waar te maken? En hoe bouw je die talenten uit?”. Pas daarna wordt gekeken naar wat er in de weg zit om te bereiken wat je graag wilt.

Uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle bedrijven werken vanuit sterke waarden en een duidelijke ambitie. De mensen die er werken zijn zich bewust van wat ze belangrijk vinden in het leven en ze delen een aantal gezamenlijke waarden. Kortom: ze weten waar ze het voor doen. Nu jij nog!

Heb je vragen over onze disciplines of ons aanbod?